Sociální pedagogika (nMgr.)

Studoval/a jsi bakalářské studium v oblasti sociálních věd a chceš se dále věnovat pedagogice? Zajímají tě otázky výchovy a vliv prostředí na člověka? Baví tě obory jako je sociologie, filozofie či psychologie? Pak si podej přihlášku na Sociální pedagogiku k nám!

Chceš pracovat s dětmi a smysluplně naplňovat jejich volný čas? Chceš pracovat jako sociální pedagog ve škole?
Chceš pomoci lidem bez domova, ve výkonu trestu nebo drogově závislým?
Toužíš pracovat jako terénní pracovník/pracovnice, kurátor(ka) pro děti a mládež nebo vychovatel(ka) v sociálních službách?
Chceš se naučit, co obnáší vést týmy a vytvářet programy pro vybrané skupiny?

Studijní program

Kromě příjemného studijního prostředí Ti nabídneme možnost praxe v různých zařízeních: můžeš si např. zkusit vytvořit aktivizační program pro seniory, zážitkové programy pro děti a mládež či vyzkoušet práci streetworkera přímo v terénu.

Přehled v oboru získáš na zajímavých přednáškách, během kterých se budeš zapojovat do diskuze s vyučujícím. Na seminářích získáš potřebné kompetence pro řízení volnočasových aktivit a práci s klienty v praxi. Během studia můžeš absolvovat stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus +, např. ve Španělsku, Řecku, Irsku, Rakousku nebo v Číně.

Slova garantky oboru doc. Petry Potměšilové

Sociální pedagog pro své výchovné působení potřebuje znalosti z oblastí jako je obecná pedagogika, filozofie, psychologie a speciální pedagogika tak, aby byl vybaven potřebným teoreticko-filozofickým zázemím pro praxi.

V praktických seminářích klademe důraz na rozvoj potřebných dovedností, aby absolvent tohoto studijního programu získal všechny kompetence pro sociálně pedagogickou práci. Chceme, aby uměl vytvořit preventivní a intervenční programy pro různé cílové skupiny sociální pedagogiky a také vést ostatní pracovníky při řešení různých situací v pedagogické praxi.

Kontakt na garantku oboru

Zaujal tě náš studijní program? Chceš vědět více? Kontaktuj garantku doc. Petru Potměšilovou na e-mailu: petra.potmesilova@upol.cz

Jaké bude studium?

Předměty, na které se (mimo jiné) můžeš těšit:

  • Podpora pedagogických pracovníků (supervize)
  • Sociologie výchovy
  • Sociální pedagogika v zahraničním kontextu
  • Projektování v soc. pedagogice
  • Intervence v sociální pedagogice – intervenční programy a jejich řízení
  • Arteterapie

Na přednášky a cvičení budeš chodit na dvě fakulty, které na programu spolupracují, abychom ti nabídli ten nejkvalitnější obsah výuky. Studovat tedy budeš na Cyrilometodějské teologické a Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Během dvouletého magisterského studia tě čeká řada praxí a stáží.

Během studia tě čeká také řada praxí a stáží.

Studovat lze prezenčně i kombinovaně.

Kde se uplatníš v praxi?

1. Ve škole jako školní sociální pedagog
2. Dále ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (např. střediska volného času, školní družiny, školní kluby)
3. Školská výchovná a ubytovací zařízení (např. domovy mládeže)
4. Také ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči (diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče)
5. V systémech preventivní výchovné péče (krizová centra, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
6. Můžeš pracovat v občanských sdruženích, nadacích, neziskových organizacích (např. Charita)
7. Také můžeš najít práci jako vychovatel v zařízení pro výkon trestu odnětí svobody a výkon vazby

Jak budou vypadat přijímačky?

Máš absolvovaný bakalářský stupeň studijních oborů v programech Pedagogika, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, Vychovatelství? Výborně! Pak si můžeš podat přihlášku.

Přijímačky

Profilový test znalostí z pedagogiky, psychologie a sociální pedagogiky. Pokračujte odkazem na bližší informace k požadavkům na profilový test znalostí z pedagogiky, psychologie a sociální pedagogiky.

Více z naší fakulty

Zajímají tě další studijní programy v nabídce naší fakulty?

Univerzita a město

Olomouc si zamiluješ! Je nejlepší město, kde můžeš prožít své studentské roky. Město plné kaváren, divadel, sportovních, společenských i kulturních akcí. Centrum je historické, zároveň moderní. Kolem něj se rozkládají parky. V létě se osvěžíš u jezera (Poděbrady) nebo se vyvětráš na kopci u baziliky na Svatém Kopečku. Kolem města najdeš desítky kilometrů cyklostezek, pevnosti, rozhledny, zámky či hrady.

Chceš se dozvědět více o studentských organizacích, ubytování na kolejích či projektu Zaparkuj?

Z našeho světa

Fotogalerie

Videogalerie